Melpo

"Sceny z życia" - Premiera

foto. Przemysław Piątkowski

"Męczeństwo Piotra Oheya" - Próba. Prywatna kolekcja

"Perfidia" - Spektakl

foto. Agata Borajkiewicz

"Bolero" - Próba. Spektakl

foto. Paweł Gola