Warsztaty wokalne

 

Warsztaty dla uczestników indywidualnych:
- warsztaty skierowanie są zarówno do grup zamkniętych, jak i uczestników indywidualnych;
- dzień zajęciowy obejmuje maksymalnie 6h zegarowych (plan godzinowy warsztatów do uzgodnienia);
- warsztaty mają charakter lekcji otwartej (lekcja indywidualna, z udziałem pozostałych uczestników warsztatów w roli obserwatorów);
- liczba czynnych uczestników (mających lekcję otwartą) nie powinna przekroczyć 15 osób;
- istnieje możliwość wykupienia dodatkowo lekcji indywidualnych (bez udziału pozostałych uczestników warsztatów);
- podczas pracy indywidualnej nad utworem wykorzystywane są bądź własne podkłady muzyczne uczestnika, bądź własny akompaniament „na żywo”;
- istnieje dodatkowo możliwość pracy z akompaniatorem (w przypadku braku własnego akompaniatora);
- istnieje możliwość udziału uczestników biernych (obserwatorów).

Działania warsztatowe obejmują:

 • ćwiczenia z emisji głosu
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia korygujące intonację
 • ćwiczenia artykulacyjne
 • elementy dykcji
 • frazownie
 • interpretację
 • pracę z mikrofonem
 • pracę z akompaniatorem

 

Warsztaty dla grup wokalnych:
- warsztaty skierowane są do grup zamkniętych;
- dzień zajęciowy obejmuje maksymalnie 6h zegarowych (plan godzinowy warsztatów do uzgodnienia);
- w przypadku pracy nad utworami z akompaniamentem wykorzystywane są bądź własne podkłady muzyczne grupy, bądź własny akompaniament „na żywo”;
- istnieje możliwość pracy z akompaniatorem (w przypadku braku własnego akompaniatora grupy);
- istnieje możliwość wykupienia dodatkowo lekcji indywidualnych;
- istnieje możliwość udziału uczestników biernych (obserwatorów).

 

 

Działania warsztatowe obejmują:

 • ćwiczenia z emisji głosu
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia korygujące intonację
 • ćwiczenia artykulacyjne
 • elementy dykcji
 • ćwiczenia w głosach
 • frazowanie
 • interpretację
 • pracę z mikrofonem
 • pracę z dyrygentem
 • pracę z akompaniatorem